Vi löser problemen med tunga lyft

Säkerhet - Effektivitet - Trygghet

Vi löser problemen med tunga lyft

Säkerhet - Effektivitet - Trygghet

Dags för flytt? Vi hjälper till med tunga lyft!

Ska du flytta och behöver hjälp med att flytta tunga möbler, en värmepump, ett kassaskåp eller något annat som kräver tunga lyft? Då är vi det rätta företaget för dig.

Tunghantering innebär flytt av allt som är tungt, otympligt och bökigt. Våra medarbetare har all den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att lösa problem med tunga lyft. Vi har rätt utbildning för att hantera den utrustning som behövs, är vältränade, starka och smidiga och har rätt teknik för att klara av tunga lyft. När vi arbetar använder vi både sele och maskiner, anpassade efter de krav som ställs vid den specifika flytten.

Hör av dig till oss på telefon: 08-31 76 00 eller via formuläret här på sidan för att boka en flytt.

Viktigt att vara noggrann med tunga lyft

Vi ser alltid till att packa in och emballera dina saker ordentligt så att inget tar skada under transport. När vi hjälper till med tunga lyft så ser vi till att dina värdefulla saker kommer fram i helt, oskadat skick.

Vi erbjuder självklart en besiktning, då kan vi bedöma vilka resurser som behövs i form av personal och utrustning. Efter besiktningen så kan vi ge ett kostnadsförslag.

Varje kund är lika viktig för oss och vi tar alltid fram en specialsydd helhetslösning för varje flytt. Utöver tunga lyft så hjälper vi också till med transporter, vi kan hantera och ordna truckar med mera.

tunga lyft kartonger

Hjälper till med alla flyttar

Vi hjälper även till med alla former av flytt, privat, företag. Vi kan också hjälpa till med det mesta inom transport och tunga lyft, riggning och montering samt återvinning och magasinering om det behövs.

Vi är ansvarsförsäkrade genom Trygg Hansa och Fora, vilket innebär att skador täcks upp till ett visst belopp medan vi hanterar godset. Är godset av extra stort rekommenderar vi att kunden tecknar en tilläggsförsäkring.

Tunga lyft – flytta av kassaskåp och värdeskåp

Behöver du hjälp att flytta ett kassaskåp eller värdeskåp? Du kan du anlita oss, vi har stor erfarenhet av denna typ av jobb där säkerheten är i fokus. Vi flyttar ditt tunga kassaskåp och monterar det sedan på sin nya plats. Vi arbetar med helhetslösningar där det självklart även ingår riggning, montering och avetablering av arbetet. Vi utför hela uppdraget när vi flyttar ditt kassaskåp. Våra proffsiga flyttexperter är med dig från punkt A till punkt B och du behöver inte anlita någon annan än oss.

Säkerheten i fokus

Säkerheten är alltid mycket viktigt för oss. Vår personal är gediget utbildad inom sina arbetsmål och kommer att ge dig den hjälp du behöver. Vår personal innehar ID06, där det bland annat ingår utbildning i Safe Construction. Dessutom säkrar ID06 att inga obehöriga personer kan befinna sig på arbetsplatsen.

Safe Construction – detta ingår i utbildningen

  • Att känna till och förstå de oftast förekommande riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen samt hur de kan förebyggas.
  • Insikter om hur olika attityder och beteenden kan påverka säkerheten i samhället – både på individ- och gruppnivå.
  • Kunskaper om de viktigaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Våra medarbetare är även utbildade inom arbete på väg. Dessa kunskaper är nödvändiga vid avspärrningar och tillfälliga uppdrag inom tunga lyft vid vägar. Exempel på detta är lossning av långtradare eller avspärrningar som krävs vid lyft med kranbil eller mobilkran. För att säkra trafikanternas säkerhet följer vi alltid lagar och förordningar.

Lång erfarenhet av tunglyft inom offentlig sektor

Vi utför även tunga lyft inom offentlig sektor, som exempelvis skolor och sjukhus. Här kan det handla om en rad olika uppdrag, exempelvis flytt och specialtransporter av sjukhus och laboratorier. Sådana uppdrag kräver kunskap inom logistik och tunglyft. Vi tar även uppdrag som handlar om flytt av skolor, med exempelvis tunga verkstadsmaskiner i träslöjdssalen eller omstruktureringar och uppbyggnad av nya avdelningar på skolor, sjukhus och andra offentliga verksamheter. Våra erfarna flyttare har de kunskaper som behövs för att erbjuda den typen av uppdrag på ett säkert sätt.

Tunga lyft vid transporter

Vid arbeten som kräver tunga lyft kombinerat med transport kommer våra kranbilar väl till pass. Vi har moderna och kraftfulla bilar som kan flytta, forsla och placera ut tunga föremål. Denna kombination av lyftkapacitet och transportförmåga gör att kranbilarna fyller en mycket viktig funktion vid denna typ av arbeten.

Kranbilen har ett flertal användningsområden och vi använder dem till allt från rörläggning till transport av olika maskiner. Kranbilarna fungerar dessutom som ett komplement till andra typer av lyftmaskiner. Våra kranbilar ger hög kostnadseffektivitet, låg miljöpåverkan och hög säkerhetsnivå vid tunga och krävande flyttarbeten.

Återvinning och magasinering

Som sagt, vi erbjuder ett helhetskoncept och utför därför även återvinning och magasinering. Miljöhantering är en självklar och viktig del i vårt arbete. Vi återvinner allt inom gammal inredning, förpackningsmaterial och annat. Vi kan även erbjuda magasinering av dina saker på vårt stora och säkra lager.

Vi utför riggning inför tunga arbeten

Vi hjälper dig även på ett proffsigt sätt med alla typer av riggning inför hantering av tunglyft. Vi monterar takfästen för balkar, riggar säkra ställningar för att tungjobb ska kunna utföras. Vi kan även ta hand om förarbetet inför avancerade lyft som exempelvis flytt av rulltrappor. Denna typ av arbeten kräver mycket specifika åtgärder inför transporten och hos oss finns kompetens och kapacitet att utföra den.

Säkerheten är självklart prioriterad även i denna typ av projekt. Vi projekterar tillsammans med bland annat skyddsombud som säkerställer att alla åtgärder som skyddar alla inblandade som arbetar med det aktuella uppdraget. Vi avetablerar även alla uppdrag och lämnar en städad miljö efter oss – när det handlar om tunga lyft erbjuder vi alltid våra kunder en fullödig helhetslösning.

Tunga lyft – vi flyttar även infrastruktur

Vi utför även uppdrag med tunga lyft inom infrastruktur. Järnvägsbroar, vägbroar, gångbroar, marina anläggningar med mera ingår i detta arbetsområde. Vi utför tunghantering vid bebyggelse, något vi har stor erfarenhet av. Tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet är nyckelorden när vi arbetar med tunga lyft. Hantering av tunga objekt, fast utrustning, anläggningsarbete och konstruktioner, samt renovering eller nybyggnation av stationer – vi tar hand om det tunga arbetet i alla dessa sammanhang.

Kontakta oss gärna för besiktning.

Tunga lyft är lätta för oss – vi hjälper dig med flytten!